upravljanje namakanja
upravljanje namakanja  upravljanje namakanja
vodenje centraliziranih namakalnih sistemov
sistemska administracija
go sistemska administracija
dostop do računa, centralnega strežnika ter strežnika za upravljanje podatkov namakalnega sistema
pomoč
pomoč